หลังฝนจะเห็นฟ้างาม หลังความพยายามจะเห็นความสำเร็จ

☔️☔️หลังฝนจะเห็นฟ้างาม หลังความพยายามจะเห็นความสำเร็จ???? ????บรรยากาศ ที่ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี ????สนามบินหนาแน่นทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือนเลยน๊า 気をつけてね。 また会いましょう。 ???? เดินทางปลอดภัย ดูแลตัวเอง และรักษาสุขภาพด้วยน๊า.. สนใจสมัครเรียน *********** ????????ลงชื่อสำหรับนักเรียนใหม่ https://goo.gl/K8fBKU ????????ลงชื่อสำหรับนักเรียนสนใจVisa Tokutei 5 ปี https://forms.gle/enJZXojr3CQFDYub6 โทร. 042-221281 , 086-4949495 , 064-6266169