บรรยากาศตรวจสุขภาพของนักเรียนที่รอบินเร็วๆนี้ !

บรรยากาศตรวจสุขภาพของนักเรียนที่รอบินเร็วๆนี้ ! ????สนใจสมัครเรียน ????????ลงชื่อสำหรับนักเรียนใหม่ https\://goo.gl/K8fBKU โทร. 042-221281 , 086-4949495 , 064-6266169